ไฟร์วอลสามารถป้องกันฐานข้อมูลจากเน็ตเวิร์กภายนอก

ธุรกิจ


อินเตอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตผู้คนในยุคปัจจุบันมาก ช่วยอำนวยความสะดวกในหลายๆด้าน เช่น การสื่อสาร ธุรกิจ การศึกษา หรือเพื่อความบันเทิง ทำให้ภาครัฐและเอกชนมีเน็ตเวิร์กเพื่อเชื่อมต่อเข้าหากัน แต่อย่าลืมว่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเข้าหากัน ทำให้ผู้อื่นสามารถสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทได้

การโจมตีผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อการป้องกันนอกจากคอมเราจะต้องมีซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันไวรัสมัลแวร์แล้ว จึงต้องมีโปรแกรม Firewall ด้วย ในความหมายจริงๆ ไฟร์วอล จะหมายถึง กำแพงที่ไว้ป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ส่วนทางด้านคอมพิวเตอร์นั้นก็จะมีความหมายคล้ายๆ กันก็คือ เป็นระบบที่เอาไว้ป้องกันอันตรายจากอินเตอร์เน็ตหรือเน็ตเวิร์กภายนอกนั่นเอง

Firewall คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
ทำหน้าที่ ตรวจสอบและควบคุมระบบข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย โดยคุณสามารถกำหนดว่าข้อมูลนั้น อนุญาตให้เพื่อนๆหรือพนักงานเข้าถึงข้อมูลไหนบ้าง หากเป็นผู้บุกรุกจะไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ทั้งนี้ การมี firewall จะตรวจสอบผู้ใช้ก่อนเข้าถึงข้อมูล การมี Firewall นี้ จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ได้รับการป้องกัน ไม่ให้ Hacker หรือซอฟต์แวร์อันตราย โจมตี เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ Firewall ยังช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ที่เป็นเหยื่อมัลแวร์นั้น ส่งซอฟต์แวร์อันตรายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกด้วย
Firewall เป็นคอมโพเน็นต์ที่สามารถควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลแปลกปลอม ระหว่างเน็ตเวิร์กภายนอกและภายใน การควบคุมการเข้าถึงของ Firewall นั้น สามารถทำได้หลายระดับและหลายรูปแบบขึ้นอยู่ชนิดหรือเทคโนโลยีของไฟร์วอลล์ที่นำมาใช้ นอกจากนี้ไฟร์วอลล์สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบได้โดยบังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัย โดยการกำหนดกฎให้กับไฟร์วอลล์ว่าจะอนุญาตหรือไม่ให้ใช้เซอร์วิสชนิดใด หรือทำให้การพิจารณาดูแลและการตัดสินใจด้านความปลอดภัยของระบบเป็นไปได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการติดต่อทุกชนิดกับเน็ตเวิร์กภายนอกจะต้องผ่านไฟร์วอลล์ การดูแลที่จุดนี้เป็นการดูแลความปลอดภัยในระดับของเน็ตเวิร์ก (Network-based Security) เพราะเป็นสิ่งที่บันทึกข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านเข้าออกเน็ตเวิร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันเน็ตเวิร์กบางส่วนจากการเข้าถึงของเน็ตเวิร์กภายนอก เช่นถ้าหากเรามีบางส่วนที่ต้องการให้ภายนอกเข้ามาใช้เซอร์วิส (เช่นถ้ามีเว็บเซิร์ฟเวอร์) แต่ส่วนที่เหลือไม่ต้องการให้ภายนอกเข้ามากรณีเช่นนี้เราสามารถใช้ไฟร์วอลล์ช่วยได้
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าไฟร์วอลล์จะสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเน็ตเวิร์กได้มากโดยการตรวจดูข้อมูลที่ผ่านเข้าออก แต่อย่าลืมว่าไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด ถ้าผู้ใช้ไม่มีความระมัดระวังการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก


Comments are closed.