หลักเกณฑ์ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration)

สินค้า

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) หมายความว่าขบวนการหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้รังสรรค์ความเชื่อมั่นว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณค่ากับมาตรฐานแม่นยำ พอดีแก่การนำไปใช้งานในขั้นตอนผลิต เพราะนำไปสู่ข้อสรุปโหล่ก็คือผลผลิตที่ผลิตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเปรียบกับค่าของเครื่องมือวัดของโรงงาน กับค่าหลักเกณฑ์ของห้องหับปฏิบัติการสอบเทียบที่เป็นได้สอบกลับได้สู่มาตรฐานแห่งชาติ หรือเกณฑ์ระหว่างชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ด้วยทุกครั้ง ในปัจจุบันนี้ ทุกหลักเกณฑ์สากล จะมีข้อกำหนดที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, มอก.18000 ฯลฯ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องปฏิบัติหน้าที่สอบเทียบ TIC มีกฏเกณฑ์ด้วยเหตุนี้

ได้มาการการันตีกฏเกณฑ์สากล ISO/IEC 17025:2005  เครื่องไม้เครื่องมือเกณฑ์จากยุโรปและอเมริกา สามารถสอบกลับถึงมาตรฐานนานาชาติ (Traceability) เช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI เป็นต้น

พนักงานที่ทำการสอบเทียบมีทักษะ ความจัดเจนและประวัติการฝึกขัดเกลาอย่างมากขึ้น เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฏเกณฑ์ ISO/IEC 17025:2005   รับรองระยะเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งรับรองการสอบเทียบ

บริการรับ – ส่งเครื่องมือวัดของท่านฟรี

บริการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อครบรอบการสอบเทียบ (Due Date)  มีบริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน หรือ ต่อปี โดยมีส่วนลดเยี่ยม   มีให้บริการขายเครื่องไม้เครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรมทุกอย่าง โดยในความที่สั่งซื้อสินค้าพร้อมทั้งบริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 %

รับปรึกษาหารือคำถามด้วยว่างานสอบเทียบ โดยทีมบุคลากรที่มีความจัดเจน

เนื้อความเครื่องไม้เครื่องมือวัด อยู่เหนือขอบข่ายการให้บริการ ห้องกระทำยินดีส่งสอบเทียบไปยังห้องปฏิบัติหน้าที่อื่น โดยจะรับผิดชอบในการรับ – ส่งวัสดุทั้งหมด

รับสอบเทียบงานด่วน ในกรณีที่ท่านหมายมั่นรับใช้เครื่องมือ ห้องดำเนินงานสามารถสอบเทียบให้แล้วเสร็จภายใน 1 – 2 วัน


Comments are closed.